#AccRB2006 - có long thần soái ca . mura siêu việt . nakarot aic

Cập nhật: 14/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 48

Trang phục: 63

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 90

Rank: kim cương

Vàng: 6000

Ruby: 48

Quân huy: 3

Nổi bật: có long thần soái ca . mura siêu việt . nakarot aic

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0813535001

Zalo: