#AccRB2007 -

Cập nhật: 14/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 11

Trang phục: 10

Bảng ngọc: 9

Bậc ngọc: 7

Rank:

Vàng: 15693

Ruby: 2064

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Nguyễn's Tý's

SĐT: 0964845601

Zalo: 0964845601