#AccRB2008 - Ari kiemono Điêu thuyền Tiệc bãi biển

Cập nhật: 14/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 37

Trang phục: 27

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 60

Rank: Bac

Vàng: 4500

Ruby: 120

Quân huy: 1

Nổi bật: Ari kiemono Điêu thuyền Tiệc bãi biển

Trạng thái: Bình thường

Thông tin Liên hệ

Facbook: Chít Chít

SĐT: 0913392794

Zalo: