#AccRB2009 - arum, ngo khong,...

Cập nhật: 14/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 27

Trang phục: 16

Bảng ngọc: 12

Bậc ngọc: 90

Rank: bach kim

Vàng: 10

Ruby: 4

Quân huy: 3

Nổi bật: arum, ngo khong,...

Trạng thái: chua co thong tin lien ket

Thông tin Liên hệ

Facbook: Rin Tran

SĐT:

Zalo: