#AccRB2011 -

Cập nhật: 14/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 81

Trang phục: 188

Bảng ngọc: 30

Bậc ngọc: 3

Rank: Kim cương 1

Vàng: 100000

Ruby: 200000

Quân huy: 200

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Phan anh nhất

SĐT: 0342422403

Zalo: