#AccRB2013 - 73

Cập nhật: 14/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 31

Trang phục: 25

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 2

Rank: Vang

Vàng: 3000

Ruby: 900

Quân huy: 0

Nổi bật: 73

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Lê văn quân

SĐT: 0354864087

Zalo: