#AccRB2014 - Nakroth AIC, Murad SV, Alice Xứ Sở Thần Tiên, Zuka Thú Nhồi Bông

Cập nhật: 14/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 34

Trang phục: 33

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim Cương 1

Vàng: 4759

Ruby: 98

Quân huy: 0

Nổi bật: Nakroth AIC, Murad SV, Alice Xứ Sở Thần Tiên, Zuka Thú Nhồi Bông

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/Da09072005

SĐT:

Zalo: