#AccRB2015 - 60

Cập nhật: 14/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 3

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 3

Rank: Vang/v

Vàng: 11980

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật: 60

Trạng thái: Chua

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 036246100

Zalo: 0362461000