#AccRB2016 - Ngọc hơn 150v3, nak AIC,mur Sv,maloch robot..

Cập nhật: 14/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 40

Trang phục: 49

Bảng ngọc: 14

Bậc ngọc: 90

Rank: BK1

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc hơn 150v3, nak AIC,mur Sv,maloch robot..

Trạng thái: Không liên kết fb,email, sdt chính chủ đổi 1 nốt nhạc

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0939798810

Zalo: 0939798810