#AccRB2017 -

Cập nhật: 14/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 11

Trang phục: 0

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 3

Rank:

Vàng: 100

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: