#AccRB2018 - Elsu Thông thạo A

Cập nhật: 14/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 17

Trang phục: 14

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 0

Rank: Bạch Kim

Vàng: 437

Ruby: 886

Quân huy: 1

Nổi bật: Elsu Thông thạo A

Trạng thái: Chủ clan

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: