#AccRB2019 -

Cập nhật: 14/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 21

Trang phục: 1

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 79

Rank: Vàng IV

Vàng: 4700

Ruby: 455

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái: Trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/home.php?_rdr

SĐT: 0356416236

Zalo: