#AccRB2020 - Murad siêu việt raz muay thái

Cập nhật: 14/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 33

Trang phục: 34

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 3

Rank: vàng

Vàng: 3200

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật: Murad siêu việt raz muay thái

Trạng thái: ko có SDT

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/tenson.honhok.16

SĐT: 0968485710

Zalo: