#AccRB2022 - NGỌC 90 CHUẨN AD VS AP

Cập nhật: 14/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 40

Trang phục: 25

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạch kim 2

Vàng: 0

Ruby: 200

Quân huy: 4

Nổi bật: NGỌC 90 CHUẨN AD VS AP

Trạng thái: Trắng thông tin. 2 thẻ đổi tên

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0378490635

Zalo: 01678490635