#AccRB2023 - 79

Cập nhật: 14/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 16

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 0

Rank: Bạc 3

Vàng: 2280

Ruby: 190

Quân huy: 0

Nổi bật: 79

Trạng thái: Có Thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0364136241

Zalo: 0522079518