#AccRB2025 - Ngọc 90 chuẩn có ari kiamono

Cập nhật: 15/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 29

Trang phục: 33

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 3

Rank: Bk

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90 chuẩn có ari kiamono

Trạng thái: Chua có thôi tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0857102981

Zalo: 0916809735