#AccRB217 - Ngọc 90

Cập nhật: 02/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 14

Trang phục: 6

Bảng ngọc: 58

Bậc ngọc: 2

Rank: Vàng

Vàng: 12960

Ruby: 150

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90

Trạng thái: Chua có thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: công's tử's họ's nguyễn

SĐT: 0963704529

Zalo: