#AccRB218 - ngoc 90

Cập nhật: 02/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 39

Trang phục: 20

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 3

Rank: bk

Vàng: 5000

Ruby: 200

Quân huy: 0

Nổi bật: ngoc 90

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Trung Anh

SĐT: 0363835457

Zalo: