#AccRB219 - 90

Cập nhật: 02/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 40

Trang phục: 51

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim cương

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: 90

Trạng thái: Không có

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004968739466

SĐT: 0369500158

Zalo: 0369500158