#AccRB220 - Acc có nhiều tướng leo rank tốt

Cập nhật: 02/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 31

Trang phục: 16

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 65

Rank: Bạc kim

Vàng: 2000

Ruby: 300

Quân huy: 0

Nổi bật: Acc có nhiều tướng leo rank tốt

Trạng thái: Chưa coa thông tin liên kêt

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/Nvq1232

SĐT: 0368093328

Zalo: 0988418517