#AccRB226 -

Cập nhật: 03/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 13

Trang phục: 5

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 78

Rank: Vàng

Vàng: 7000

Ruby: 2500

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Duy Truong

SĐT:

Zalo: 0706775179