#AccRB227 - Ngọc 80 tướng ổn định

Cập nhật: 03/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 36

Trang phục: 15

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 80

Rank: Vàng

Vàng: 1

Ruby: 35

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 80 tướng ổn định

Trạng thái: Trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 01233557336

Zalo: