#AccRB228 - 16 bảng ngọc : 10 bảng 90 .6 bảng dư

Cập nhật: 03/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 25

Trang phục: 29

Bảng ngọc: 16

Bậc ngọc: 90

Rank: Vàng IV

Vàng: 12000

Ruby: 200

Quân huy: 0

Nổi bật: 16 bảng ngọc : 10 bảng 90 .6 bảng dư

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/profile.php

SĐT:

Zalo: