#AccRB229 - Ngọc Chuẩn 90

Cập nhật: 03/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 39

Trang phục: 29

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 3

Rank: Kc

Vàng: 15000

Ruby: 90

Quân huy: 1

Nổi bật: Ngọc Chuẩn 90

Trạng thái: Khong su dung nua

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: 0377587261