#AccRB232 - Ngọc chuẩn zuka 90,TPhục Ari xanh lá,zuka đại phú ông,mganga tiệc bánh kẹo,liliana hồ quý phi, có thẻ đổi tên

Cập nhật: 03/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 29

Trang phục: 24

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 90

Rank: VÀNG

Vàng: 1

Ruby: 190

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc chuẩn zuka 90,TPhục Ari xanh lá,zuka đại phú ông,mganga tiệc bánh kẹo,liliana hồ quý phi, có thẻ đổi tên

Trạng thái: KHÔNG ĐỔI ĐƯỢC MẬT KHẨU

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100020915243809

SĐT:

Zalo: