#AccRB233 - 90

Cập nhật: 03/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 30

Trang phục: 31

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 3

Rank: Vàng

Vàng: 1500

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật: 90

Trạng thái: Chưa có liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook: Quang Lonh

SĐT: 01683206789

Zalo: 01683206789