#AccRB235 -

Cập nhật: 03/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 69

Trang phục: 103

Bảng ngọc: 26

Bậc ngọc: 90

Rank: KIM CUONG IV

Vàng: 1238869

Ruby: 128539

Quân huy: 2689

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: