#AccRB237 -

Cập nhật: 03/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 67

Trang phục: 110

Bảng ngọc: 67

Bậc ngọc: 90

Rank: CAO THU IV

Vàng: 153698

Ruby: 63698

Quân huy: 12369

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: