#AccRB238 - Ngọc 90

Cập nhật: 03/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 65

Trang phục: 0

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 90

Rank: Cao thủ

Vàng: -1

Ruby: -1

Quân huy: -1

Nổi bật: Ngọc 90

Trạng thái: Hxhvxhv

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: