#AccRB240 - 90

Cập nhật: 03/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 8

Trang phục: 9

Bảng ngọc: 9

Bậc ngọc: 5

Rank: 100

Vàng: 18

Ruby: 50

Quân huy: 60

Nổi bật: 90

Trạng thái: Bình thường

Thông tin Liên hệ

Facbook: Phan huyện0939013418

SĐT: 0939013418

Zalo: 0939013418huyện0939013418