#AccRB241 - 1 thẻ đổi tên, violet nữ đặc cảnh.....

Cập nhật: 03/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 26

Trang phục: 16

Bảng ngọc: 7

Bậc ngọc: 90

Rank: Bạch kim IV

Vàng: 911

Ruby: 304

Quân huy: 0

Nổi bật: 1 thẻ đổi tên, violet nữ đặc cảnh.....

Trạng thái: Chưa bán, trắng trông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0337637349

Zalo: