#AccRB247 -

Cập nhật: 03/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 50

Trang phục: 56

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 0

Rank: Bạc

Vàng: 125

Ruby: 2888

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Quảng đặng

SĐT: 0386545934

Zalo: 01686545934