#AccRB248 -

Cập nhật: 03/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 47

Trang phục: 46

Bảng ngọc: 37

Bậc ngọc: 2

Rank: Đồng 1

Vàng: 714

Ruby: 107

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Duc Thong

SĐT:

Zalo: