#AccRB249 -

Cập nhật: 03/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 18

Trang phục: 5

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạc

Vàng: 3000

Ruby: 189

Quân huy: 18

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Trần Đức An

SĐT: 0917009926

Zalo: