#AccRB250 - nakroth biboy cong nghe

Cập nhật: 03/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 4

Bảng ngọc: 1

Bậc ngọc: 60

Rank: dong

Vàng: 1000

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật: nakroth biboy cong nghe

Trạng thái: binh thuong

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: