#AccRB252 - 90 ngọc chuẩn MURAD+ZILL

Cập nhật: 03/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 63

Trang phục: 100

Bảng ngọc: 9

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim cương

Vàng: 10039

Ruby: 1356

Quân huy: 80

Nổi bật: 90 ngọc chuẩn MURAD+ZILL

Trạng thái: Acc trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: Thần Ánh Sáng

SĐT: 0987915730

Zalo: Ánh Trăng Sáng