#AccRB257 -

Cập nhật: 03/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 48

Trang phục: 35

Bảng ngọc: 22

Bậc ngọc: 37

Rank: bac

Vàng: 2036

Ruby: 300

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: