#AccRB259 - Hong koa

Cập nhật: 03/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 16

Trang phục: 1

Bảng ngọc: 52

Bậc ngọc: 0

Rank: Bạc 2

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Hong koa

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: