#AccRB262 -

Cập nhật: 03/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 16

Trang phục: 9

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 60

Rank:

Vàng: 18888

Ruby: 200

Quân huy: 16

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: