#AccRB263 -

Cập nhật: 03/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 14

Trang phục: 7

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 66

Rank: bac

Vàng: 9000

Ruby: 200

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: