#AccRB264 - Ngọc 61 trang phục maloc đại tướng robot 1 viên đá quý. V.v.vv

Cập nhật: 04/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 56

Trang phục: 49

Bảng ngọc: 61

Bậc ngọc: 123

Rank: Bach kim

Vàng: 642

Ruby: 156

Quân huy: 24

Nổi bật: Ngọc 61 trang phục maloc đại tướng robot 1 viên đá quý. V.v.vv

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0367631195

Zalo: 0367631195