#AccRB266 - 67

Cập nhật: 04/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 25

Trang phục: 45

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 63

Rank: Dong

Vàng: 25000

Ruby: 500

Quân huy: 69

Nổi bật: 67

Trạng thái: Chua thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: