#AccRB267 -

Cập nhật: 04/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 14

Trang phục: 8

Bảng ngọc: 1

Bậc ngọc: 60

Rank: Đồng 2

Vàng: 5000

Ruby: 532

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái: Có thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0978949383

Zalo: