#AccRB268 -

Cập nhật: 04/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 70

Trang phục: 42

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 3

Rank:

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: