#AccRB269 -

Cập nhật: 04/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 33

Trang phục: 22

Bảng ngọc: 60

Bậc ngọc: 60

Rank: Vàng ll

Vàng: 5000

Ruby: 120

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: