#AccRB270 -

Cập nhật: 04/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 38

Trang phục: 36

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 81

Rank: Vàng 3

Vàng: 12754

Ruby: 578

Quân huy: 5

Nổi bật:

Trạng thái: Chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: