#AccRB271 - Acc chuẩn

Cập nhật: 04/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 25

Trang phục: 39

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 81

Rank: Bạch kim

Vàng: 18000

Ruby: 51236

Quân huy: 1000

Nổi bật: Acc chuẩn

Trạng thái: Chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: