#AccRB274 -

Cập nhật: 04/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 37

Trang phục: 29

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 2

Rank: Vang

Vàng: 7026

Ruby: 376

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: