#AccRB275 - ngọc 90 các tướng hot zuk, wukog, nak, murd.....

Cập nhật: 04/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 27

Trang phục: 27

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 90

Rank: bạc kim

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: ngọc 90 các tướng hot zuk, wukog, nak, murd.....

Trạng thái: acc trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: 01664546842