#AccRB276 - có ngô ko

Cập nhật: 04/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 19

Trang phục: 8

Bảng ngọc: 1

Bậc ngọc: 83

Rank: vàng

Vàng: 4689

Ruby: 283

Quân huy: 2

Nổi bật: có ngô ko

Trạng thái: ko thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0348534863

Zalo: